ARMATA ROMÂNIEI CIMITIR DE FIER VECHI ?

sau

CINE ARE INTERESUL SĂ DISTRUGĂ INDUSTRIA DE APĂRARE ?

 

Întreprinderea „HIDROMECANICA” din Braşov, singura întreprindere din România şi a II-a din Europa (după o întreprindere similară din Germania), cu tehnologie, o bogată experienţă şi personal calificat în fabricarea, producerea de piese de schimb  şi repararea unui larg spectru de subansambluri din domeniul transmisiilor automate este în colaps şi se intenţionează desfiinţarea acesteia chiar de instituţiile statului.

Administratorul privat care gestionează activele întreprinderii „HIDROMECANICA” a fost contactat de către persoane ce reprezintă firme cu activitate de un profil apropiat cu al braşovenilor, în vederea cedării acestor averi inestimabile pentru economie şi în mod deosebit pentru industria de apărare în folosul acestora, cu sediul în Italia şi Israel.

După distrugerea I.M.G.B.(Fabrica de Maşini Grele Speciale) cu sediul în Bucureşti, singura societate producătoare din ţară, şi înstrăinarea Uzinei Mecanice Mizil, singura societate pregătită, dotată şi cu specialişti de înaltă clasă în repararea de tancuri şi derivate pe cutie blindată de tanc, acum este rândul întreprinderii „HIDROMECANICA” de a fi distrusă.

Transmisia hidromecanică THM-800 care echipează tancurile româneşti TR-85, TR-85 M Bizon, dar şi multa alte tipuri de tehnică utilizată de societatea civilă, cum ar fi locomotive diesel hidraulice şi utilaje de construcţii,(foarte asemănătoare de altfel!!!!),  cu transmisia hidromecanică 2 HP 250  care echipează tancurile de producţie germană LEOPARD II şi derivatele pe cutie blindată a acestora (atenţie la variantele GHEPARD din dotarea actuală a armatei române) nu vor mai putea fi reparate în ţară.

Probabil că cei care încercă să cumpere ce a mai scăpat nedistrus la Braşov, nu vor mai avea interes să fabrice aceste repere de importanţă strategică pentru România şi le vor scoate din fabricaţie, astfel că acest tip de transmisie va deveni piesă de muzeu şi este foarte posibil să fie necesară, dacă se mai doreşte menţinerea în dotarea Armatei României a două din cele trei unităţi de tancuri, achiziţionarea de tancuri scoase din uz de către armatele altor state aliate sau nu şi „prietene”.

Pe principiul deja cunoscut al achiziţionării avioanelor C-130 Hercules şi F-16, a fregatelor „Regina Maria” şi „Regele Ferdinand”(după distrugerea sau vânzarea şantierelor navale), a autoturismelor neblindate şi blindate uşor de tip HUMWEE (după desfiinţarea Întreprinderii ARO Cîmpulung Muscel), a transportoarelor blindate tip Pirania (după subfinanţarea cruntă de către ROMARM S.A. a Uzinei Mecanice Moreni care a produs mulţi ani transportoare blindate BTR-60/TAB-71, BTR-70/TAB-77 şi BTR-80/TAB B-33 ZIMBRUL şi TABC-79 pentru majoritatea armatelor din Europa de est), a armamentului de infanterie de calibru 5,56 mm de tip TAVOR fabricate de către Israel, după intenţia de desfiinţare a celor două uzine de profil din Cugir şi a celei din Sadu (doar întâmplător după ce armata Statelor Unite intenţionează a trece la calibrul „peste 7 mm” iar în statul California a început producţia unor arme de asalt care sunt identice cu vestitul AK-47), a modernizării maşinii de luptă a infanteriei MLI-84 M Jderul de către un concern Israelian după desfiinţarea Uzinei Mecanice Mârşa,  armata României deja cu o periculos de gravă subfinanţare, decimată fizic şi moral, cu tinerii care-i mor pe teatrele de luptă ce aduc imense beneficii materiale statelor aliate şi diverşilor şmecheri cu funcţii publice din România şi din alte sate, devine un cimitir de fier vechi ai acestora din urmă şi în special al Statelor Unite ale Americii, Israelului, Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, ai Germaniei ş.a.

În situaţia în care militarii activi ai României au fost trimişi la moarte în Irak şi sunt trimişi pentru a muri în munţii din Afganistan, fără minimul de subzistenţă şi uneori fiind nevoiţi să folosească muniţie capturată de la inamic pe salarii mai mici decât ale muncitorilor necalificaţi ai celorlalte state din Comunitatea Europeană, militarii în rezervă şi retragere ai României care au asigurat condiţiile trecerii de la comunism la democraţie şi condiţiile favorabile de înavuţire a actualilor şi foştilor guvernanţi sunt clasificaţi ca având „pensii nesimţite” lăsaţi să moară fără medicamente, asistenţă sanitară şi minimele condiţii de trai care provin din restituirea sub formă de pensie a contribuţiei aduse prin distrugerea sănătăţii, la neglijarea sau destrămarea familiilor acestora, a multor restrângeri şi interzicerea unor drepturi normele şi legale sau de foarte multe ori prin contribuţia de sânge la asigurarea independenţei ţării, la înlăturarea urmărilor cutremurului sau a multiplelor inundaţii, la construirea Transfăgărăşanului, a Canalului Dunăre Marea Neagră, a lucrărilor hidroenergetice lăsate acum în paragină şi care neîntreţinute de foştii şi actualii guvernanţi, încă mai duc la moartea cetăţenilor nevinovaţi, a fabricilor care au asigurat dezvoltarea României, la culegerea recoltelor, la extracţia cărbunelui din Valea Jiului, la construirea uneia din construcţiile care sunt vizibile de pe lună şi care asigură locul de planificare şi organizare a genocidului populaţiei şi de subminare a economiei ţării (numesc aici Palatul Parlamentului) puţinele fonduri pe care le mai are guvernul la dispoziţie se duc la acoliţii acestora pe susţinerea diferitelor campanii electorale şi dezvoltarea averilor persoanelor apropiate puterii actuale şi a celor din trecut pur si simplu furând ce a-ţi făcut voi împreună cu subordonaţii dumneavoastră care acum sunt ori trataţi  cu indiferenţă ori sunt la fel lăsaţi fără minimele mijloace de subzistenţă.

Dragii mei colegi de suferinţă din poligoanele ţării, de pe câmpurile de instrucţie şi de pe şantiere, din garnizoanele unde se putea ajunge iarna numai pe jos, călare pe cai, sau cu ajutorul schiurilor, mai aveţi răbdare să priviţi cum ARMATA, instituţia în care a-ţi petrecut cei mai frumoşi ani sau chiar PATRIA este distrusă bucată cu bucată, a devenit sursă de înavuţire a diferitelor clanuri cu planuri şi apucături de sorginte mafiotă?

Atunci când eraţi îmbrăcaţi în uniformă, eraţi pregătiţi să vă daţi viaţa aşa cum a-ţi jurat cu mâna pe Drapelul de Luptă, ştiaţi să coordonaţi diverse activităţi militare, sociale şi economice, ştiaţi să daţi ordine, iar acum staţi şi eventual plângeţi ca babele că vi se diminuează pensiile.

 Când eraţi cu adevărat urmaşii celor care au dus la dezvoltarea acestor meleaguri şi au fost scut în faţa cotropitorilor de orice soi ar fi aceştia? Atunci, îmbrăcaţi în uniforma sau acum?

Nici acum după ce onoarea v-a fost terfelită de nişte slugi ale diferitelor alte puteri decât  altele decât  neamul din care provin sau de nişte incompetenţi criminali şi dreptul la viaţă vă este din ce în ce mai diminuat prin reducerea pensiilor, desfiinţarea, practic, a asistenţei medicale, cu părinţii şi fraţii lăsaţi în voia urgiilor naturii, nu aveţi de gând să vă treziţi, să vă uniţi şi să reacţionaţi????

Este necesar să vă reamintesc textul  Jurământul Militar depus pe Drapelul de Luptă? Pe care dintre acestea?

Pe cel din Legea 14 / 1972: "Pentru îndeplinirea datoriei sacre de apărare a patriei înscrisa în Constituţie, eu........, cetăţean al R.S.R., intrînd în rîndurile forţelor armate, jur credinţă nestrămutată poporului român si patriei mele socialiste.
Jur sa respect legile ţarii, sa execut întocmai ordinele comandantului suprem, cerinţele regulamentelor militare si ordinele comandanţilor şi şefilor mei, atît in timp de pace cît si în timp de război.
Jur sa nu-mi precupeţesc sîngele si viaţa pentru a apăra pamîntul strămoşesc, independenţa si suveranitatea patriei,cauza socialismului.
Dacă voi călca jurămîntul meu, să suport pedeapsa aspra a legilor R.S.R.", diacriticele sunt conform vremii
,  sau  pe  cel  depus  după  1989  conform Legii 55 / 1990: "Eu,............., intrând în rândurile forţelor armate, jur credinţă  nestrămutată poporului român şi patriei mele.

Jur să respect legile ţării, să execut întocmai cerinţele regulamentelor militare si ordinele comandanţilor şi şefilor mei, atât în timp de pace, cât şi în timp de război.

Jur să nu-mi precupeţesc sângele şi viaţa pentru a apăra pământul strămoşesc, independenţa şi suveranitatea patriei.

Dacă voi călca jurământul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor patriei mele, România." . ????

Sau vă amintiţi numai partea cu executarea ordinelor comandanţilor şi şefilor mei dar uitaţi partea cu independenţa şi suveranitatea patriei. Sau nu vedeţi că tocmai suveranitatea şi independenţa PATRIEI este în pericol?  Ori dacă am înnebunit eu sau nu mai văd bine lucrurile, vă rog să-mi spuneţi deschis ce ar trebui făcut.

Dacă mai cunoaşteţi modul în care Armata României şi cadrele de rezervă sau în retragere sunt decimate şi terfelite, vă rog să nu vă sfiiţi să ne împărtăşiţi atât mie pe adresa: gicasava2004@yahoo.com, cât şi pe blogul sindicatului cadrelor militare disponibilizate.

Cu mulţumiri pentru sfaturile pe care sper că mi le veţi da,

Vicepreşedinte Filiala 1 Făgăraş al SCMD

Lt. col.(r) Gheorghe Sava

Făgăraş, 08iulie 2010.

ARMATA ROMÂNĂ ÎN DOLIU

sau

DECIMAREA ELITEI MILITARE

 

Astăzi când zona Moldovei este sub ape şi cu ameninţarea inundării unuia din marile oraşe ale ţării, armata a mai pierdut 12 militari din forţele sale de elită, din rândul aviatorilor şi a scafandrilor - paraşutişti.

În condiţiile în care  în care geniştii construiesc poduri, infanteriştii de la Focşani şi artileriştii de la Brăila împreună cu colegii lor de la I.S.U. sau Jandarmerie, cetăţenii oraşului Galaţi chibiţează in barurile din împrejurimi, iar Preşedintele şi Primul Ministru a ţării ceartă pe bieţii sinistraţi.

Comandorul Nicolae JIANU, comandantul Şcolii Militare de Aviaţie de la Boboc, după o imensă carieră de pilot militar în aproape toate garnizoanele cu baze aeriene a ţării, un munte de om cu o extraordinară experienţă, plăteşte alături de ceilalţi militari, grava subfinanţare a armatei.

Pentru cei ce-şi sacrifică permanent viaţa, nu sunt în actuala epocă fonduri, dar pentru persoanele aflate vremelnic la conducerea României se găsesc întotdeauna bani pentru a-şi schimba anual limuzinele, pentru a construi săli de sport la nişte preţuri exorbitante, de către firmele portocalii în sate unde nu mai sunt tineri.

Aşa cum spuneam nu de mult timp, armata a devenit deja un cimitir de fier vechi, dar după cadenţa decesurilor membrilor ei, va deveni în curând doar o frumoasă amintire, când militarii se instruiesc pe avioane AN-2 ce au an de fabricaţie în jurul anilor 1950, aeronavele cu resursă mare de zbor şi fabricate după anii 1980 sunt vândute la preţuri derizorii. Pentru amănunte a se citi articolele „Liber la furat avioane” din  16 iunie 2010 a jurnalistei  Simona FICA şi “MApN îşi ucide piloţii” din  20 iunie 2010 a pilotului militar Valentin VASILESCU , în publicaţia “Exploziv-NEWS” pe care vă recomand să o citiţi în format electronic.

Acum câţiva ani, discutând cu un comandant al unei unităţi militare de aviaţie, comandorul I.C. î-mi povestea că după de au cumpărat un număr de 6 elicoptere MI-8 din unitatea sa, cumpărătorul acestora, un cetăţean din Ucraina, fost pilot militar în armata Uniunii Sovietice, îl întrebă: „…de ce dracu vindeţi aceste bijuterii la aşa preţuri de mici?....”.

Astfel după vânzarea resurselor minerale, a energiei, a industriei, acum este rândul vânzării aurului, argintului şi uraniului de la Roşia Montană şi a ce mai are valoare din dotarea instituţiilor strategice. Pentru sedii noi şi tehnică ultraperformantă din dotarea structurilor de protecţie a demnitarilor, pentru tehnică de ascultare – interceptare din dotarea STS şi pentru alte structuri favorizate, se alocă fonduri substanţiale, pompierii merg la înlăturarea urmărilor dezastrelor cu autospeciale fabricate în anii 1977 – 1980, asistăm, uneori mult prea pasivi, la distrugerea completă a ultimei instituţii care asigură stabilitatea României.

Dragi colegi, vă rog să-mi spuneţi când a fost „genocid şi subminarea economiei naţionale”????. În decembrie 1989 sau altă dată?

Din partea militarilor din garnizoana Făgăraş, transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor îndoliate ale comandorului Nicolae JIANU şi a celorlalţi colegi decedaţi în catastrofa aeriană de la TUZLA.

Dumnezeu să-i odihnească.

Vicepreşedintele filialei 1 Făgăraş a SCMD

Lt. col.(r) Gheorghe Sava

Făgăraş, 06 iulie 2010.

 

 

 

 

CONTRIBUABILUL ROMÂN


Imagine alegorică reprezentând pe contribuabilul român, încă țanțoș după primele măsuri de austeritate luate de guvernul român

OARE DE CE VOR SĂ NE "MĂCELĂREASCĂ PENSIILE"


ÎN DATA DE 30.06.2010 a avut loc ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR DE SINDICAT DIN FILIALA nr.1 FĂGĂRAŞ unde au fost prezentate principalele probleme reieşite în urma ADUNĂRII EXTRAORDINARE a membrilor fondatori ai SCMD, ai reprezentanţilor filialelor din Bucureşti şi teritoriu de la Alba Iulia.

In unanimitate s-a apreciat că "este necesar realizarea, în timp scurt; de către conducerea SCMD şi filialelor din tertoriu a SCMD, a unui document, care să devină planul de operații al SCMD, cu obiective, acțiuni, forte umane proprii şi angajate, mijloace financiare etc.încadrate în timp real şi care să anihileze intențiile guvernului de a ne măcelării pensiile, având la bază decizia nr.871 din 25 iunie 2010 a CCR şi legea nr.119 din 30 iunie 2010 ." Obiectivul final find acela de a ne păstra calitatea de pensionari militari prin îmbunatățirea conținutului legilor 164/2001 şi 179/2004.

Noi avem un contract cu statul, nu ne poate lua acest drept actualul guvern.